HRC do robotów marki Universal Robots

CZYM WŁAŚCIWIE JEST WSPÓŁPRACA CZŁOWIEKA Z ROBOTEM (HRC)?

Rozwój demograficzny w krajach uprzemysłowionych przyniesie ze sobą w nadchodzących latach znaczne zmiany w środowisku pracy. Coraz więcej ludzi będzie w przyszłości współpracować z robotami albo korzystać w pracy z ich pomocy. Aby zrealizować wizję współpracującego środowiska pracy, potrzebny jest nie tylko nowy rodzaj bezpiecznych robotów z ogranicznikami przeciążenia, zaawansowanymi czujnikami i szybko reagującymi układami sterowania. Także narzędzia na zakończeniach robotów muszą spełniać liczne wymagania z zakresu BHP, środowiska pracy, stosowania środków roboczych, dopuszczeń, odbiorów itd. Obecnie formy współpracy opisują dyrektywy związane z wymaganiami z zakresu techniki bezpieczeństwa, ISO 10218 oraz jej specyfikacja techniczna ISO / TS 15066. Chociaż dotychcza-sowe uregulowania są obecnie aktualne, to w obliczu przyszłe-go zastosowania robotów w sposób współpracujący zarówno w ramach procesów DIN, jak i CEN parametry produktów, które są tworzone do takich właśnie zastosowań, powinny wykraczać poza dotychczasowe wymogi. Serie chwytaków HRC firmy Zimmer Group zostały skonstruowane zgodnie z zaleceniami BG/DGUV.
 

HRC OD EKSPERTÓW

Zimmer Group, jako pionier i jeden z czołowych światowych producentów chwytaków HRC, tworzy je specjalnie dla tego środowiska pracy w celu zmniejszenia fizycznego obciążenia pracowników, eliminowania monotonnych etapów pracy z myślą o unikaniu wypadków oraz poprawie wydajności procesów roboczych za pomocą współpracy człowieka i maszyny.

EASY TO INTEGRATE

Do robotów firmy YASKAWA dostępne są nie tylko najlepsze na świecie chwytaki HRC, ale także dostosowany specjalnie do danego modelu, zawierający wiele elementów, systemowy zestaw konstrukcyjny. Oferuje on szeroki wybór chwytaków i manipulatorów z odpowiednim osprzętem dodatkowym, dzięki czemu nie trzeba się martwić o kompatybilność oraz integrację z systemem.
Ten systemowy zestaw konstrukcyjny zawiera również kompatybilne z danym robotem komponenty HRC i Industrie 4.0. Mają one szereg zalet: są łatwe w instala-cji, parametryzacji i obsłudze oraz zapewniają możliwość rozszerzonej diagnostyki, zapobiegawczej konserwacji, a także wymiany w trakcie bieżącej eksploatacji.
 

EASY TO HANDLE

Obsługa może być realizowana za pomocą centralnego sterowania albo (w przypadku większości komponentów) poprzez zintegrowane pole obsługi lub za pomocą aplikacji. Aplikacja ta umożliwia użytkownikowi maksymalną elastycz-ność przy tworzeniu, zapisie i przywracaniu parametrów urządzenia oraz wspiera przy diagnostyce/konserwacji zapobiegawczej. Chwytaki HRC oraz chwytaki konwencjonal- ne oferują również praktyczne, wstępnie programowane profile jazdy, które za pomocą kilku kliknięć myszą można dostosować do indywidualnych wymogów konkretnego procesu chwytania, co każdemu użytkownikowi umożliwia całkowite wdrożenie i uruchomienie w ciągu kilku minut.

 

RÓŻNE FORMY INTERAKCJI

Ogniwo automatyzacji

Koegzystencja

Współpraca

Współpraca ować

Oddzielne pomieszczenia robocze

Rozpoznawanie przebywania

Strefy ingerencji

Wspólne pomieszczenia robocze

Uchwyt obrabianego przedmiotu w zabezpieczonym obszarze

Uchwyt obrabianego przedmiotu w niezabezpieczonym obszarze

Możliwość zastosowania wszystkich
systemów chwytających

Praca niezwiązana

Bezdotykowość procesu

Maksymalna prędkość

Możliwość zastosowania
wszystkich systemów chwytających

Oddzielne pomieszczenia robocze

Praca niezwiązana

Bezdotykowość procesu

Mniejsza prędkość

Chwytaki ze specjalną geometrią HRC

Bezpieczne utrzymanie obrabianego
przedmiotu także przy zaniku zasilania

Wspólne pomieszczenia robocze

Praca związana

Bezdotykowość procesu

Mniejsza prędkość

Chwytaki ze specjalną geometrią HRC
oraz bezpieczne ograniczenie siły chwytania

Siła chwytania ograniczona do maks. 140 N zgodnie z normą ISO / TS 15066

Bezpieczne utrzymanie obrabianego
przedmiotu także przy zaniku zasilania

Praca związana

Konieczne zetknięcie

Mniejsza prędkość