HRC do robotów marki YASKAWA

Ludzie i roboty

Dzięki współpracy człowiek-robot otwierają się nowe możliwości w zakresie efektywnej, elastycznej i zoptymalizowanej produkcji. Trzeba brać pod uwagę sprzeczne ze sobą wymogi rynku, takie jak coraz większa personalizacja przy wciąż skracających się cyklach życia produktu. W tym kontekście współpraca pomiędzy ludźmi i robotami może przynieść znaczne korzyści. Oba zasoby optymalnie wykorzystują swoje niepowtarzalne możliwości i w ten sposób tworzą nowe miejsca pracy przyszłości. Chwytaki marki Zimmer stanowią przy tym połączenie między obrabianym elementem a robotem.

Chwytaki marki Zimmer, w tym opatentowane i certyfikowane przez BG szczęki ochronne, są zgodne z wymogami ochrony określonymi w normie ISO/TS 15066. Mechaniczne samoistne hamowanie szczęk chwytnych to gwarancja bezpieczeństwa nawet w przypadku awaryjnego wyłączenia lub zaniku zasilania. Zintegrowany układ monitorowania stanu, w którym wykorzystuje się obwodowe diody LED, sprawia, że monitorowanie stanu jest bardzo proste. Dane dotyczące procesów i dane serwisowe mogą być przesyłane w obu kierunkach pomiędzy chwytakami a nadrzędnym układem sterowania, a dopełnieniem programu są opcjonalne połączenia ze specyficznym dla danego robota interfejsem HMI (Human Machine Interface).

 

HMI – HUMAN MACHINE INTERFACE

PROSTA OBSŁUGA

Obsługa komponentów Industrie 4.0 Zimmer Group jest tak
samo prosta i elastyczna jak instalacja. Roboty umożliwiają
obecnie zastosowania, które dotychczas były możliwe głównie
dla przemysłowych układów sterowania.

Obsługa jest w pełni zintegrowana z układem sterowania
robota, dzięki czemu komponenty Zimmer Group można teraz
ręcznie konfi gurować bezpośrednio na panelu obsługi robota
i integrować je z przebiegiem programu robota. Zewnętrzny
układ sterowania PLC nie jest potrzebny. Specjaliści z Yaskawa
wzorują się na już znanym HMI Zimmer, aby umożliwić
użytkownikom korzystanie z jednolitego interfejsu.

Przy użyciu tego dokładnie dopasowanego kompleksowego
systemu użytkownik może sterować całym asortymentem
chwy-taków IO-Link fi rmy Zimmer Group oraz korzystać ze
wszystkich pneumatycznych, elektrycznych, serwoelektrycznych
oraz cyfro-wych komponentów fi rmy Zimmer Group w 
połączeniu z innowa-cyjnymi robotami MOTOMAN marki YASKAWA.
 

PROSTE JEST PO PROSTU LEPSZE

Ta integracja umożliwia użytkownikowi podczas tworzenia nowych
profi li użytkowych właściwych dla aplikacji uzyskanie maksymalnej
elastyczności oraz proste dostosowywanie, zapisywanie i
przywracanie parametrów urządzenia.

Ponadto HMI Zimmer umożliwia diagnostykę (condition monito-ring)
lub konserwację prewencyjną (predictive maintenance) komponentów.
W ten sposób komponenty fi rmy Zimmer Group umożliwiają każdemu
użytkownikowi pełne wdrożenie i urucho-mienie w ciągu kilku minut.
Dzięki temu połączenie robota i  manipulatorów staje się znacznie prostsze.

 

 

KOMPONENTY HRC

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

Nr katalogowy

HRC-01-072797

HRC-01-072794

HRC-03-080663

HRC-04-080644

Typ HRC
WSPÓŁPRACA
WSPÓŁPRACA OWAĆ
WSPÓŁPRACA OWAĆ
WSPÓŁPRACA OWAĆ
Tryb ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE PNEUMATYCZNE INTELIGENTNE
Skok na szczękę [mm] 60 60 10 6
Siła chwytania [maks] 950 < 140 < 140 < 140
Masa [kg] 1,8 2,0 0,68 0,76
Klasa IP 40 40 40 40
Bezobsługowość [maks] 5 milionów cykli 5 milionów cykli 10 milionów cykli 10 milionów cykli

PLIK PDF Z ARKUSZEM DANYCH

POBIERZ POBIERZ POBIERZ

POBIERZ

 

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

Nr katalogowy

HRC-05-080659

Typ HRC WSPÓŁPRACA OWAĆ
Tryb PNEUMATYCZNE INTELIGENTNE
Skok na szczękę [mm] 37,5°
Siła chwytania [maks] < 140
Masa [kg] 0,82
Klasa IP 40
Bezobsługowość [maks] 10 milionów cykli
PLIK PDF Z ARKUSZEM DANYCH POBIERZ

KOMPONENTY KONWENCJONALNE

KOŁNIERZ ROBOTA

Do podłączania mechanicznego kolejnych narzędzi. Doprowadzanie energii do komponentów zamontowanych na kołnierzu robota odbywa się wewnętrznie lub zewnętrznie w zależności od typu robota. W ten sposób można przeka-zywać sygnały sterowania oraz media pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne.


PŁYTA POŚREDNICZĄCA KOŁNIERZA ROBOTA — POZIOM WIELOFUNKCYJNY

Płyta pośrednicząca między konkretnym kołnierzem robota a rozstawem otworów ISO.


POZIOM WIELOFUNKCYJNY

Komponenty wielofunkcyjne z rozstawem otworów ISO do wymiany, wyrównywania, zabezpieczania i przeprowadzania. Dla zmieniacza narzędzi dostępne są ponadto elementy zasilające do przesyłania sygnałów i mediów.

PŁYTKA POŚREDNICZĄCA POZIOM WIELOFUNKCYJNY — KOMPONENTY AUTOMATYZACJI

Płytka pośrednicząca między rozstawem otworów ISO a komponentem automatyzacji.
 

KOMPONENTY AUTOMATYZACJI

Różne właściwości komponentów automatyzacji.

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

Nr katalogowy

GPP1000
 

GEP2000

GPP5000

 

GEP5000

GPP5000IL
Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 1 3 11 3 3
Tryb PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE PNEUMATYCZNE INTELIGENTNE
Skok na szczękę [mm] 4 - 16 10 - 16 2 - 45 6 - 10 3 - 10
Siła chwytania [maks] 100 50 - 500 140 - 26950 540 - 1520 330 - 2890
Masa [kg] 0,16 - 0,20 0,31 - 0,9 0,08 - 50 0,79 - 1,66 0,45 - 1,45
Klasa IP 30 40 64/67 64 64
Bezobsługowość [maks] 2 milionów cykli 10 milionów cykli 30 milionów cykli 30 milionów cykli 30 milionów cykli

 

Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU

Nr katalogowy GEH6000IL

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 2
Tryb ELEKTRYCZNE
Skok na szczękę [mm] bis zu 80
Siła chwytania [maks] 100 - 2400
Masa [kg] 0,7 - 2,6
Klasa IP 54
Bezobsługowość [maks] 5 milionów cykli

 

Więcej informacji

 

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE

Nr katalogowy

GPD5000
 

GED5000

GPD5000IL

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 11 3 3
Tryb PNEUMATYCZNE ELEKTRYCZNE PNEUMATYCZNE INTELIGENTNE
Skok na szczękę [mm] 2 - 45 6 - 10 3 - 10
Siła chwytania [maks] 310 - 72500 540 - 1520 740 - 7160
Masa [kg] 0,14 - 99,9 1,09 - 2,33 0,75 - 2,5
Klasa IP 64/67 64 64
Bezobsługowość [maks] 30 milionów cykli 30 milionów cykli 30 milionów cykli

 

Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji

 

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

Nr katalogowy

GPW5000
Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 3
Tryb PNEUMATYCZNE
Skok na szczękę [mm] +15° / -2°
Siła chwytania [maks] 1450 - 14500
Masa [kg] 0,9 - 12,1
Klasa IP 64
Bezobsługowość [maks] 30 milionów cykli

 

Więcej informacji

POŁĄCZENIE PRZEZ MCS

MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

System modułowy MCS umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do obrabianych przedmiotów bez zwiększa-nia nakładów konstrukcyjnych. Dzieje się tak za sprawą pojedynczych komponentów, które można ze sobą dowolnie łączyć. W asortymencie znajdują się profi le, elementy wyrównawcze, gniazda ssawek, a także palce chwytające, które gwarantują bezpieczne trzymanie obrabianego elementu podczas transportu. Pełne zestawienie wszystkich komponentów MCS znajduje się w naszym katalogu „Technika manipulacyjna 3”

 

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

Nr katalogowy

GPP1000

MGP800
Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 1 8
Tryb PNEUMATYCZNE PNEUMATYCZNE
Skok na szczękę [mm] 4 - 16 1 - 12
Siła chwytania [maks] 100 6 - 400
Masa [kg] 0,16 - 0,20 0,008 - 0,46
Klasa IP 30 40
Bezobsługowość [maks] 2 milionów cykli 10 milionów cykli

 

Więcej informacji Więcej informacji

 

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU

Nr katalogowy

GH6000

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 5
Tryb PNEUMATYCZNE
Skok na szczękę [mm] 20 - 200
Siła chwytania [maks] 120 - 3400
Masa [kg] 0,3 - 22,7
Klasa IP 40
Bezobsługowość [maks] 10 milionów cykli

 

Więcej informacji

 

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE

Nr katalogowy

GZ1000

MGW800
Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 3 8
Tryb PNEUMATYCZNE PNEUMATYCZNE
Skok na szczękę [mm] 8° - 11°

37,5°

Siła chwytania [maks] 62 - 315 5 - 325
Masa [kg] 0,015 - 0,125 0,01 - 0,45
Klasa IP 30 30
Bezobsługowość [maks] 10 milionów cykli 10 milionów cykli

 

Więcej informacji Więcej informacji

 

CHWYTAKI DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Nr katalogowy

LG1000

HM1000 ZK1000
Typ CHWYTAK WEWNĘTRZNY CHWYTAK MAGNETYCZNY SZCZYPCE TNĄCE
Skok na szczękę - - 4,25° -13°
Skok całkowity w Ø 2,5 mm - 3,5 mm - -
Średnica chwytania min 8 mm - 15 mm - -
Średnica chwytania maks 10,5 mm - 18,5 mm - -
Moment chwytający przy zamykaniu - - 14 Nm - 400 Nm
Siła poślizgu maks 53 N - 58  N - -
Masa 0,028 kg - 0,041 kg 0,06 kg - 2,2 kg 0,08 kg - 0,67 kg
Siła przyczepności maks - 27 N - 450 N -

 

Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

                 
 

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA
SERIA GPP1000

 

ROBOTY YASKAWA GP7 / GP8 / GP12
Płytka pośrednicząca APR000007                                                        
1 Płytka pośrednicząca APR000002
2 MCS Profil
3 Płytka pośrednicząca APR000006
4 Seria GPP1000


 
                 
 PRZYKŁAD POŁĄCZENIA
SERIA MGP800 i MGW800

 

ROBOTY YASKAWA GP7 / GP8 / GP12
Płytka pośrednicząca APR000007                                                        
1 Płytka pośrednicząca APR000002
2 MCS Profil
3 MCS Element zaciskowy SO-23120022
4 Płytka pośrednicząca APR000004/APR000005
5 Seria MGP800 i MGW800

                 
 


PRZYKŁAD POŁĄCZENIA
SERIA GEH6000IL / GH6000

 

ROBOTY YASKAWA GP7 / GP8 / GP12
Płytka pośrednicząca APR000007                                                          
1 Płytka pośrednicząca APR000002
2 MCS Profil
3 MCS Zacisk krzyżowy
4 MCS Profil
5 Seria GEH6000IL/GH6000