PRODUKCJA TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

Produkcja towarów konsumpcyjnych w zakładach z wysokimi wynagrodzeniami opłaca się tylko w przypadku dużego stopnia automatyzacji. Rozwiązania systemowe Zimmer Group mają decydujące znaczenie dla wydajności produkcji. Dotyczy to pakowania, paletyzowania oraz napełniania w branży napojów i artykułów spożywczych, ale także w przemyśle medycznym i farmaceutycznym: dzięki naszym higienicznym systemom Highspeed można na przykład pakować kapsułki kawy, przygotowywać pojemniki na jogurt lub układać na paletach kartony z czekoladą w takcie sekundowym.