TWORZYWO SZTUCZNE

Branża tworzyw sztucznych charakteryzuje się krótkimi cyklami życia produktu. Komponenty właściwe dla obrabianych elementów muszą się więc amortyzować w jak najkrótszym czasie lub oferować możliwość wykorzystania w następnej serii modelowej. W związku z tym dostarczamy komponenty takie jak chwytaki odbierające i wkładające, zewnętrzne układy doprowadzania oraz rozdzielacze, które są stosowane we wtryskarkach i maszynach do formowania cieplnego. W naszych rozwiązaniach wprowadzamy również inne funkcje, jak na przykład napisy, czynności kontrolne lub pakowanie.