Objaśnienie pojęć w katalogach / danych technicznych

Begriff Erklärung
Siła chwytania: Arytmetyczna suma poszczególnych sił występujących na szczękach chwytaka
Arytmetyczna suma poszczególnych sił występujących na ostrzach (seria ZK)
Czas zamykania/otwierania: Czas potrzebny na pokonanie całej odległości przez szczęki chwytaka
Czas potrzebny na pokonanie całej odległości przez gumowe wypustki (LGG)
Dokładność powtórzeń: Rozrzut pozycji krańcowych podczas n następujących po sobie wychyleń / cykli / skoków
Cykl: Droga pokonywana przez tłok/szczęki podczas otwierania i zamykania
Zalecana masa przenoszona: Zalecana masa przy centrycznym zamontowaniu i ciśnieniu roboczym 6 bar
Podczas doboru charakterystyk należy przestrzegać dopuszczalnych sił i momentów obciążających
Moment obrotowy: Moment siły występujący na kołnierzu napędowym jednostki wychylnej
Moment siły na wale napędowym szczęk wychylnych (seria SB)
Stały moment obrotowy: Opór w rozdzielaczu obrotowym wytwarzany przez tarcie występujące stale podczas ruchu obrotowego
Początkowy moment obrotowy: Opór w rozdzielaczu obrotowym wytwarzany przez tarcie towarzyszące rozpędzaniu
Zabezpieczenie siły chwytania: W razie spadku ciśnienia, poprzez wbudowaną sprężynę (wszystkie chwytaki ze sprężyną)
Zabezpieczenie siły chwytania jest gwarantowane przez kształt płytki krzywkowej. Występuje tylko wtedy, gdy podczas chwytania płytka krzywkowa dojdzie do końca skoku. Tylko w wersjach ze skokiem 6 mm na szczękę.
Powierzchnia przywierania: Całkowita powierzchnia przylegania chwytaka
Siła przyczepności: Odnosi się do 100% powierzchni przywierania, zerowej szczeliny powietrznej, stanu rozgrzania do temperatury pracy na stali ST37 oraz zachowania minimalnej grubości chwytanego przedmiotu
Minimalna grubość chwytanego przedmiotu: Minimalna grubość chwytanego przedmiotu potrzebna do osiągnięcia maks. siły przyczepności
Rezydualna siła przyczepności: Maks. 3% siły przyczepności
Czas włączenia: Czas, w którym chwytak jest pod prądem
Czas przerwy: Czas, w którym chwytak nie jest pod prądem
Czas taktu: Czas włączenia + czas przerwy
Skok zamykania:  Droga pokonywana przez część ruchomą podczas zamykania