Zarządzanie jakością

Firma Zimmer GmbH pracuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania opracowany według norm DIN ISO 9001:2015 oraz DIN ISO 14001:2015.
Stosujemy również system zarządzania energią DIN ISO 50001.
Naszą najważniejszą zasadą zawsze pozostaje to, aby wspierać, poszerzać i stale utrzymywać potencjał jakościowy naszego przedsiębiorstwa i zadowolenie naszych klientów.
Zarządzanie jakością nie ogranicza się tylko do jakości produktów, ale ma tworzyć ramy dla kompleksowego systemu, w którym swoje miejsce znajdują wszystkie pozostałe elementy organizacyjne, a także wymagania natury wewnętrznej i zewnętrznej.

Zarządzanie środowiskiem uwzględnia i minimalizuje wpływ naszego przedsiębiorstwa na środowisko.

 


Polityka jakości firmy Zimmer

 • Poprzez jakość do sukcesu ekonomicznego!
 • Naszym najwyższym celem jest osiąganie zadowolenia naszych klientów poprzez całkowite spełnianie wymagań stawianych przez klienta.
 • Jakość, cena i terminowość stanowią przy tym nierozerwalną całość.
 • Z naszymi klientami i dostawcami chcemy budować, pielęgnować i utrzymywać trwałe, partnerskie relacje.
 • Intensywnie pracujemy na stałą poprawą naszych produktów, metod i procesów.
 • Planujemy, konstruujemy i produkujemy mając w pamięci następujące motto:
 • lepiej zapobiegać błędom, niż je odkrywać.
 • Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za jakość swojej pracy.


Polityka środowiskowa firmy Zimmer

 • Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel, aby stale poprawiać ochronę środowiska w swoim zakresie odpowiedzialności.
 • Przedsiębiorstwo podejmuje aktywną ochronę środowiska we wszystkich obszarach swojej działalności.
 • Przedsiębiorstwo promuje świadomość problemów środowiska i odpowiedzialność za środowisko wśród swoich pracowników i dba o to, aby w obszarach istotnych z punktu widzenia środowiska zapewniać możliwości kształcenia, szkolenia i dokształcania.
 • Przedsiębiorstwo podejmuje starania, aby zużycie zasobów i energii było coraz niższe, a ilość szkodliwych emisji i odpadów coraz mniejsza, upatrując w tym swojej roli w zrównoważonym rozwoju.
 • W przypadku inwestycji i zakupów ma być brany pod uwagę wpływ na środowisko.
 • Oprócz oczywistego przestrzegania wszystkich przepisów prawnych odnoszących się do środowiska, mają być podejmowane wysiłki, aby w miarę możliwości zredukować wpływ na środowisko do poziomu poniżej wymaganego minimum.
 • Przedsiębiorstwo bierze przy tym pod uwagę co najmniej bieżący stan techniki i prowadzi otwarty, konstruktywny dialog ze wszystkimi pracownikami i kręgami zainteresowanych osób (np. sąsiedzi, gminy) na temat pojawiających się na tym tle kwestii zrównoważonego rozwoju i szkodliwości produkcji.