Manipulačná technika

Katalógové produkty: 3 000. Riešení pre zákazníkov: nekonečné množstvo.

V rámci manipulačnej techniky sa v priemyselnej oblasti automaticky manipuluje s nástrojmi alebo obrobkami.

Pojem „manipulácia“ je pritom odvodený od ľudskej ruky a vyjadruje, aké všestranné môžu byť pohyby predmetov.

Svetový trh.Skupina Zimmer Group je jedným z vedúcich výrobcov a dodávateľov pneumatických a elektrických manipulačných komponentov a systémov – s viac ako tridsaťročnými skúsenosťami.

Naše portfólio je rovnako široké ako hlboké.

Naša vlastná výskumná a vývojová práca priniesla vynikajúce inovácie pre procesnú automatizáciu.

Riešenia pre zákazníkov.Sme Vaším kompetentným kontaktným partnerom pre Vaše špecifické požiadavky a vyvíjame pre Vás komponenty a systémy.

Riešenie individuálne pre zákazníka pre nás znamená:

Sme flexibilní v oblasti techniky, procesov, inžinieringu a nákladov.

Ponuka

Skupina Zimmer Group zásobuje všetky odvetvia a ponúka:

  • približne 3 000 katalógových produktov
  • riešenia špecifické pre zákazníkov
  • hotové uchopovacie a manipulačné systémy
  • individuálny servis

Manipulačná technika 1
Komponenty: Chápadlá, výkyvné a otočné moduly, rozjednocovače …
Systémy:

 

 


Chápadlové systémy, vákuové systémy, robotické zariadenia, polohovacie systémy

 

 

Manipulačná technika 2
Komponenty: Príslušenstvo robotov
Systémy:

 

 


Robotické zariadenia

 

 

Manipulačná technika 3
Komponenty: Vákuové produkty a príslušenstvo
Systémy:


Vákuové systémy