Priemyselná tlmiaca technika

Použitie tlmičov

Dnes spĺňajú stroje stále komplexnejšie úlohy. Okrem toho stúpa produktivita a rentabilita zariadení na hornú hranicu. Takto pri strojoch stúpne nielen počet pohyblivých častí, ale aj ich rýchlosti, a tým aj ich kinetická energie. Na zabránenie kolíziám, vysokým nárazovým silám a silným vibráciám, ktoré môžu spôsobiť škody, a tým aj skracovanie životnosti, je potrebné prebytočnú energiu odňať zo systému. Riešenie spočíva vo využití rozptýlenia energie, pričom prostredníctvom trenia sa kinetická energia premení na termickú (teplo), čomu sa častejšie hovorí tlmenie.
Na zníženie opotrebenia a zvýšenie efektivity stroja počas jedného prenosu sa zníži pomocou tribologických (technika trenia) vedomostí trenia na minimum. Zdroje energie a surovín je možné v rámci znižovania nákladov a ochrany životného prostredia ušetriť. To má ale za následok, že sú potrebné špeciálne komponenty, ako produkty skupiny Zimmer Group z oblasti priemyselnej tlmiacej techniky, aby sa cielene znížila kinetická energia na miestach a v situáciách, kedy by to mohlo spôsobiť škody. V prípade tlmenia to slúži na zabrzdenie a zastavenie pohyblivej masy pred koncovým dorazom.

Takto zahŕňajú tlmiče skupiny Zimmer Group nasledujúce výhody pre vaše stroje a zariadenia:

 • Predĺženie životnosti strojov a zníženie poškodenia silových špicov a výkyvov, pričom čas vypadnutia a náklady na údržbu znižujú zvyšovanie prevádzkových rýchlostí stroja
 • Zvýšenie bezpečnosti pri kolíziách podmienených núdzou a zastavením
 • Zvýšenie efektivity a účinnosti stroja
 • Zníženie hlučnosti vďaka zníženiu kefkových emisií vo výrobe

Integráciou tlmičov sa dosiahne bezpečná prevádzka znížením zaťaženia pri súčasnom stúpnutí zaťaženia stroja. Pomocou tlmičov je možné kontrolovať dynamiku a rýchlosť.

 

 

Pomocník pri výbere tlmiče

 

 • Rýchly výpočet tlmičov nárazov a ich výber
  Výkonný nástroj, ktorý vás rýchlo privedie k fundovaným rozhodnutiam a zjednocuje v sebe funkciu výpočtu, pomoc pri výbere a konfigurátor.
   
 • Pohodlný výpočet znamená rýchle výsledky
  Medzi množstvom rôznych typov zaťaženia si ľahko vyberiete vhodné riešenie. Postup je veľmi jednoduchý: Zvolíte si vhodný typ zaťaženia, potrebujete doplniť len niekoľko hodnôt a na následok sa môžete spoľahnúť.

 • Prehľad pomocníka výberu
  Dostupné tlmiče, ktoré zodpovedajú týmto údajom, sa používateľovi zobrazia v prehľadnej tabuľke.V tabuľke je pre každý tlmič individuálne vypočítané pohltenie energie a jej využitie.
   
 • Zúženie výberu filtrami

  Prostredníctvom filtrov je možné zadať ďalšie podmienky, ako napr. výnimočne vysoké alebo nízke teploty, využitie tlakovej komory, znečistené prostredie alebo veľký uhol tlmenia pri zaťažení. Podľa zvoleného filtra ponúka softvér vhodný variant a potrebné príslušenstvo alebo voliteľné vybavenia.

 • Presvedčivé riešenie, vždy dostupné

  Keďže program na výpočet je k dispozícii online, nemusí si zákazník inštalovať žiadny softvér a máte k nemu prístup cez každý počítač alebo notebook, ale aj cez smartfón alebo tablet.

 

Pomocník pri výbere tlmiče

Prevziať katalóg