Štrukturované tlmiče BasicStop

BasicStop

štruktúrované tlmiče BasicStop sa vyznačujú vysokovýkonným plastom a špeciálne vyvinutým tvarom.
Až vďaka špeciálnej úprave však získava svoje jedinečné vlastnosti, aj za najťažších podmienok dokáže absorbovať najvyššie energie a pritom súčasne dosahovať vysoké frekvencie tlmenia.

Naše know-how – vaše výhody:

 • Vysokoodolný plast TPC:
  Termoplastický elastomér na báze kopolyesteru
  Vysoká robustnosť a odolnosť voči všetkým médiám*
  Bez bublania, rozprašovania alebo rozkladania materiálu ako pri gume*
  Veľký rozsah teplôt
 • Špeciálny postup na kondicionovanie materiálu:
  Vysoký podiel tlmenia a vysoké pohltenie energie na najmenšom priestore
  Spoľahlivý návrat
  Zvýšená životnosť v porovnaní s gumovými nárazníkmi
 • Dizajn štruktúry:
  Štandardná paleta produktov s 3 sériami x 2 stupne tvrdosti
  Možné individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
 • Know-how v rámci dizajnu a výroby v spoločnosti Zimmer
 • Použitie nezávisí od teploty
 • 100 % recyklovateľná vďaka termoplastickým vlastnostiam

 

* odolnosť voči chemikáliám a médiám pozri stranu

 

Prehľad typových radov

Axial Standard

 • Spôsob konštrukcie: axiálny
 • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 2 – 2951 Nm
 • Podiel tlmenia: až do 75 %

Axial Advanced

 • Spôsob konštrukcie: axiálne
 • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 Nm
 • Podiel tlmenia: až do 65%

 

Radial Standard

 • Spôsob konštrukcie: radiálne
 • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 Nm
 • Podiel tlmenia: až do 60%

 

 

Funkčný priebeh

1. Základná poloha

Nezaťažené v nezmenenom stave.

2. Kompresia s tlmením

Externá sila, resp. kinetická energia (náraz) je pohlcovaná tlmičom

 • Obloženie sa deformuje cez zdvih a tlmí, resp. klenie sa na základe štruktúry smerom von.
 • Štruktúrou materiálu sa vytvára sila (tlmiaca sila, resp, podporná sila), ktorá pôsobí proti pohybu.
 • Trením vnútra materiálu TPC sa veľká časť pohybovej energie premieňa na teplo (viskoelastické tlmenie).

 

3. Vrátanie do pôvodnej polohy

 • Časť pohybovej energie, ktorá sa pri zdvihu nestlmí, sa uloží do materiálu ako odpruživá sila (viskoelastické tlmenie).
 • Odpruživá energia spôsobí návrat telesa do východiskovej polohy cez návratový zdvih (viskoelastické tlmenie).
 • Odrazová pružnosť masy, kým je pôsobiaca sila menšia ako vratná sila štruktúrovaných tlmičov.
 • Pomer medzi tlmiacou energiou a kinetickou energiou v tlmení sa označuje ako tlmiaci pomer.

 

Know-how

Funkcia

 • Materiálové tlmiče netlmia v porovnaní s priemyselnými tlmičmi 100 % nárazovej energie, ale časť kinetickej energie premieňajú na teplo. Toto sa označuje ako tlmiaci podiel. Zvyšková energia sa oproti tomu uloží v materiáli ako pružiaca energia, ktorá sa pri návrate tlmiča do pôvodnej polohy opäť vydá.
 • Bežné gumené nárazníky majú veľmi malý tlmiaci podiel a ide skôr o pružiny ako tlmiče. Pri ich použití sa systému takmer neodoberá kinetická energia, čo má za následok poškodenie zariadenia.
 • V tejto oblasti určujú štruktúrne tlmiče značky BasicStop vďaka vysokému tlmiacemu podielu nové štandardy v oblasti materiálového tlmenia. Trením v materiáli sa veľká časť kinetickej energie premieňa na teplo a následne sa tlmiče dostanú späť do východiskovej polohy (viskoelastické tlmenie).

 

Životnosť

 • Gumené materiály po určitom čase zlyhávajú pre sadanie, plazenie, neznášanlivosť médií alebo pre preťaženie, s čím súvisia vysoké náklady na údržbu pre používateľa. S BasicStop dosiahnete aj pri nepriaznivých podmienkach vysoké časy státia, takže odpadajú prebytočné náklady na údržbu.

 

Charakteristiky a tlmiaci podiel krivky tlmičov

 • Charakteristika krivky tlmenia sily zdvihom závisí od dizajnu štruktúry danej série, i keď rýchlosť nárazu nemá na rozdiel od hydraulických tlmičov vplyv na charakteristiku. Preto je materiálové tlmiče možné použiť bez ohľadu na rýchlosť.
 • Tlmiaci podiel ale závisí od rýchlosti nárazu. Toto stúpa v určitých oblastiach spolu so stúpajúcou rýchlosťou, až kým nedosiahne svoje maximum. Zároveň stúpa pomer tlmenia aj pri pribúdajúcom stupni tvrdosti TPC.

Produktový kľúč

Ponuka štruktúrnych tlmičov

podľa konštrukčného radu, konštrukčnej veľkosti a stupňa tvrdosti

TPC - AS 45 X 50 H

Materiál

TPC Termoplastický elastomér na báze kopolyesteru

      

Rad

AS Axial Standard

AA Axial Advanced

RS Radial Standard

Výška [mm]

 

Ø Axiálna konštrukcia [mm]

Hĺbka Radiálna konštrukcia [mm]

Stupeň tvrdosti

M Medium (Shore 40D)

 

Poznámky:

 • Dodanie vrátane špeciálnej poniklovanej skrutky na jednoduchú a bezpečnú montáž.
 • Pohltenie energie a rýchlosť nárazu je možné zistiť prostredníctvom pomocníka výberu tlmičov online na www.zimmer-group.com/pdti alebo vo formulároch uvedených v katalógu a výpočtoch v prílohe.
 • Pre montážny priestor je potrebné dodržiavať rozmery bez záťaže a pri úplnej deformácii.

 

Použitie

Ochrana pri núdzovom zastavení v rámci pojazdnej osi koníka vretena

Tlmenie koncových polôh v rámci lineárnych osí výrobných modulov firmy ELHA

 

Tlmenie núdzového zastavenia pri portálovom žeriave

 

Tlmenie dverí stroja v centrále spracovávania