PowerStop

Priemyselné tlmiče nárazov

Priemyselné tlmiče nárazov značky PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovitej drážky. Na rozdiel od bežných priemyselných tlmičov nárazov, ktoré pracujú podľa princípu škrtiacich otvorov, sa tu tlmenie vytvára prostredníctvom neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážky. Okrem maximálneho útlmu energie a šetrného tlmenia ponúkajú tlmiče nárazov PowerStop
výrazné výhody vďaka svojmu technologickému pokroku.

Naše know-how – vaše výhody:  
 
 • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a záťaže.
 • Vysoký príkon vďaka maximálnemu vyťaženiu v každej polohe piesta.
 • Individuálne dimenzovanie tlmiacej charakteristiky pre riešenia špecifické pre zákazníka.
 • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke.
 • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta.
 • Dlhšia životnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka olejovej rezerve.
 • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele.
 • Použiteľnosť v tlakovej komore až do 10 barov (iba pre variant High Energy)

 

Štruktúra

Funkčný priebeh

1. Základná poloha    
  Spätný ventil otvorený a vysokotlaková komora naplnená olejom
2. Zasúvanie s tlmením    
 

Externá sila (náraz) tlačí piestnu tyč s piestom dnu

 • Nárast tlaku vo vysokotlakovej komore
 • Spätný ventil sa zatvorí
 • Olej preteká z vysokotlakovej komory cez skrutkovitú drážku do nízkotlakovej komory a zásobníka rezervného oleja
 • Tlmenie v dôsledku škrtiaceho účinku skrutkovitej drážky
 • Objem zasúvanej piestnej tyče sa kompenzuje kompresiou pružiny vyrovnávania objemu
3. Vrátenie do pôvodnej polohy    
 

Odobratie externej sily z piestnej tyče

 • Vratná pružina zasunie späť piestnu tyč s piestom
 • Spätný ventil sa otvorí pre rýchly spätný tok oleja
 • Olej tečie z nízkotlakovej komory cez spätný ventil späť do vysokotlakovej komory

Porovnanie produktov PowerStop a bežného priemyselného tlmiča

 

Pri tlmičoch nárazov PowerStop vytvára škrtiaci účinok potrebný na tlmenie zužujúca sa skrutkovitá drážka. Kinetická energia sa pritom premieňa na teplo, ktoré sa následne odovzdáva do okolia.

 

 

Zaťaženie oleja je tak možné z hľadiska mechaniky prúdenia znížiť na minimum. Súčasne sa tak umožní maximálna kapacita pre absorpciu energiu.

 

 

Vzniká tak stupňovitá charakteristika.

Priemyselné tlmiče PowerStop   bežný priemyselný tlmič

Technológia skrutkovitej drážky ako princíp tlmenia.

 

Bežný priemyselný tlmič nárazov konvenčnej konštrukcie vytláča olej prostredníctvom škrtiacich otvorov, nachádzajúcich sa v puzdre. Škrtením prúdenia sa kinetická energia mení na teplo.

 

Charakteristika tlmenia

Prostredníctvom skrutkovitej drážky je možné realizovať plynulé tlmenie.

 

Charakteristika tlmenia

Charakteristika tlmenia sa realizuje uzavretím škrtiacich otvorov nachádzajúcich sa nad zdvihom.

 

Olej sa pri tomto princípe tlmenia nútene odkláňa a tým sa intenzívne zaťažuje.

Charakteristika tlmenia

Z neustáleho zužovania skrutkovitej drážky vzniká takmer ideálna charakteristika tlmenia s malými výkyvmi.

 

Šetria sa tak nielen príslušné konštrukčné prvky, ale umožňuje sa optimálna absorpcia energie v každej polohe piesta. Výsledkom použitia tlmičov nárazov PowerStop je najvyšší výkon pri optimálnom tlmení, ako aj plynulé zabrzdenie.

 

 

Charakteristika tlmenia

Charakteristika sa vyznačuje stupňovitou, nespojitou charakteristikou tlmenia, v dôsledku čoho vznikajú výkyvy pri priebehu sily.

 

To zas vedie k škodlivým vibráciám v zariadení, čomu sa má zabrániť práve pomocou tlmiča nárazov.

 

USP našich tlmičov PowerStop

Individuálna tlmiaca charakteristika    
  Prostredníctvom skrutkovitej drážky je možné tlmiču nárazov dodať individuálnu, charakteristiku tlmenia, špecifickú pre daného zákazníka. Charakteristiku je tak možné prispôsobiť degresívne na slabé tlmenie v koncovej polohe, progresívne na jemné počiatočné tlmenie alebo lineárne na konštantný priebeh sily.
Hydrostatické vedenie piesta    
  Ďalšou výhodou technológie skrutkovitej drážky je hydrostatické vedenie piesta. Keďže pri tlmení odteká olej cez skrutkovitú drážku, nachádza sa olej medzi piestom a oporným puzdrom počas celého zdvihu. Prostredníctvom klznej vrstvy sa vzájomne oddeľujú pohyblivé diely, čím sa minimalizuje opotrebovanie. Systém tak zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivosť
pre lepšiu bezpečnosť výroby.
Rezerva oleja    
  Okrem skrutkovitej drážky majú tlmiče nárazov PowerStop vo variante High Energy ďalšie inovačné riešenie, ktorým je rezerva oleja. Toto umožňuje vyrovnávanie objemu pomocou pružiny. Tlmič nárazov sa naplní olejom tak, aby bola pružina vyrovnávania objemu predopnutá. Vytvorí sa tak komora s rezervou oleja, ktorá pôsobí ako externý, hydraulický tlakový zásobník. Nastavením pružiny je možné kompenzovať stratu oleja. To má za následok zvýšenie životnosti tlmičov nárazov.

 

Informácie o objednávkach

podľa konštrukčnej veľkosti (rozmery závitov), energetickej hladiny, dĺžky zdvihu a stupňa tvrdosti

Konštrukčná veľkosť M25 …Menovitý priemer závitu
… x1.5Stúpanie závitu
Energia ˝˝Variant High Energy
RVariant Standard Energy (Reduced)
Zdvih ˝˝Štandardný zdvih
LDlhý zdvih
Tvrdosť WSuper Soft
SSoft
MMédium
HHard
Hlava Ss namontovanou oceľovou hlavou
Ks namontovanou plastovou hlavou
˝˝bez hlavy

Upozornenie:

 • Stupeň tvrdosti udáva rýchlostný rozsah (od stupňa tvrdosti W po H: tvrdosť stúpa, rýchlosť klesá)
 • Pohlcovanie energie a rýchlosť nárazu je možné vypočítať pomocou vzorcov a výpočtov uvedených v prílohe
 • Tlmiaca hlava sa musí objednať prostredníctvom objednávacieho čísla tlmičov nárazov
Tlmiaca hlava    
 
 • Oceľová hlava (S) - Pomocou oceľovej hlavy sa vďaka zväčšenej plochy zníži plošný tlak pri náraze. Oceľová hlava sa väčšinou používa pri mäkkých protiľahlých materiáloch
 • Plastová hlava (K) - Na dodatočné zníženie vznikajúceho hluku sa odporúča plastová hlava