Soft Close

Jemné zatváranie pre väčší komfort a kvalitu života

Komponenty a systémy Soft Close skupiny Zimmer Group Tlmiaca technika umožňujú jemné a tiché zatváranie najrôznejších zariadení.

Tieto inteligentné a inovačné riešenia sa tešia výnimočnej obľube predovšetkým v rámci nábytkárskeho priemyslu a robia z nás vedúceho vývojového partnera výrobcov kovaní a nábytku.

 

Jadrom našej činnosti je tlmenie zásuviek, závesov, klapiek a posuvných dverí.

Či ide o vzduchové tlmenie alebo olejové tlmenie, jednotlivé komponenty alebo kompletné systémy, štandardné riešenie alebo vývoj špecifický pre zákazníka – skupina Zimmer Group Tlmiaca technika ponúka pre každé zariadenie a každého zákazníka vhodný produkt.

Našou silnou stránkou je jedinečná kvalita našich výrobkov, ktorú zaručujeme 100%-nou kontrolou.

 

Okrem toho rozsiahla automatizácia umožňuje veľkovýrobu.


Aj mimo nábytkárskeho priemyslu sa tlmiaca technika Soft Close čoraz viac dostáva do centra záujmu. 
Spektrum možností aplikácií vyvinutých produktov skupiny Zimmer Group je obrovské a priam predurčené na rozšírenie na ďalšie oblasti použitia.


Preto Vás pozývame, aby ste sa nechali inšpirovať našimi existujúcimi riešeniami pre Vaše osobné použitie.

 

Objavte rozmanitosť našich samostatných komponentov alebo získajte viac informácií o našich kompletných systémoch.

Vzduchové trecie tlmiče – klasika

Dlhoročný úspešný príbeh Soft Close skupiny Zimmer Group má svoj pôvod vo vývoji a výrobe vzduchových trecích tlmičov. Naše vzduchové trecie tlmiče sa vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou.

Mnohé naše nápady sa osvedčili v praxi a sú chránené patentom.

Proces tlmenia
Proces tlmenia pri použití vzduchového trecieho tlmiča je charakterizovaný fázou brzdenia s krátkym zastavením a následným prechodom do fázy vťahovania.

Charakteristiky
Charakteristiky prebiehajú podobne pri všetkých vzduchových trecích tlmičoch.

 

 


Charakteristiky sú pri rôznych zaťažiteľnostiach posunuté takmer rovnobežne.

 

 

Možnosť zaťaženia
Údaj o možnosti zaťaženia sa udáva v kilogramoch.


Táto miera udáva hmotnosť pohybujúcu sa vo vodorovnom smere (napríklad hmotnosť zásuvky vrátane záťaže), ktorá pôsobí na tlmič.

 

Kvapalinové tlmiče – výkonné

Už mnoho rokov sú aj kvapalinové tlmiče pevnou súčasťou výrobného portfólia skupiny Zimmer Group.

Naše olejové tlmiče sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou a veľkou zaťažiteľnosťou.

Proces tlmenia
Proces tlmenia pri použití kvapalinového tlmiča je charakterizovaný takmer plynulým prechodom z fázy brzdenia do fázy vťahovania bez zastavenia medzi týmito fázami.

Charakteristiky
Charakteristiky sa rozdeľujú v závislosti od použitého kvapalinového tlmiča na lineárne charakteristiky, lineárne konštantné charakteristiky a charakteristiky s krivkou tvaru S.

Možnosť zaťaženia
Údaj o zaťažení sa udáva v newtonoch.


Táto miera udáva axiálne zaťaženie pôsobiace na tlmič. Sila závisí od pôsobiacej rýchlosti. Naše merania sa štandardne vykonávajú pri rýchlosti 50 mm/s (špecificky pre zákazníka je možné merať aj iné rýchlosti).

 

Vysvetlenie čísiel výrobkov a voľného chodu

Vysvetlenie čísiel výrobkov
Čísla výrobkov pozostávajú zo skupiny výrobkov, zdvihu (v mm), priemeru (v mm), ako aj poradového čísla.

Ide o vzduchový trecí tlmič (Air) so zdvihom 42 mm, priemerom 10 mm a variantom výrobku 001.

Skupina/rad výrobkov:

A:Air (vzduchové trecie tlmiče)
B:Kovanie
D:Rôzne
E:Automatické vťahovanie
F:Fluid (tekutiny)
S:Súprava

Definícia voľného chodu
Na zaručenie bezpečného zatvorenia systému sa v mnohých prípadoch vynecháva tlmenie na posledných milimetroch.


Toto je potrebné napríklad pri použití kief alebo pri problémoch so synchronizáciou systému. Táto podpora zatvárania sa označuje ako voľný chod.