Štandardné riešenia

Skupina Zimmer Group ponúka okrem komponentov aj kompletné, takmer univerzálne a okamžite nastaviteľné systémy.

Naše systémy sú kompletné tlmiace jednotky s integrovaným samovťahovacím mechanizmom.

 

Systémy je tak možné integrovať priamo do koľajničky našich zákazníkov bez toho, aby samotné museli obsahovať príslušný vťahovací mechanizmus.

Univerzálne – inovačné – všestranné
To sú hlavné atribúty našich systémov.

Spôsob činnosti

Systém Soft Close sa skladá z tlmiacej jednotky s integrovaným samovťahovacím mechanizmom a zaisťovacej páky.

Okrem toho sa tu nachádza aktivátor, ktorý je k dispozícii v rôznych vyhotoveniach v závislosti od aplikácie.

Retro (zásuvkové tlmenie)

 

Výhody produktov

 

 • Systém Soft Close Retro sa skladá z tlmiacej jednotky s integrovaným samovťahovacím mechanizmom.
 • K dispozícii je jednotlivo alebo v súprave s rôznymi aktivátormi.
 • Geometria systému závisí predovšetkým od jeho funkcie.
 •  
 • Pozornosť sa pritom kládla na opticky funkčný dizajn v čo najmenšom konštrukčnom priestore.
 • Retro sa vyznačuje svojou vysokou zaťažiteľnosťou 25 kg na jednu jednotku.
 • Odporúčame použiť dva systémy na jednu zásuvku, aby sa dosiahlo pokiaľ možno symetrické zatváranie.
 • Aj zásuvky s väčšou zaťažiteľnosťou sa môžu vybaviť systémom Retro použitím viacerých systémov.
 • Ústredné silné stránky systému Retro sú v jeho všestranných možnostiach aplikácie a vysokej flexibilite.
 • Pri vývoji sa kládol dôraz hlavne na univerzálne použiteľný systém.

 

Vlastnosti produktov

 • Vzduchové tlmenie
 • Systém Retro je okrem toho vhodný aj na dodatočnú montáž do zásuviek, ktoré doposiaľ neboli vybavené tlmiacim a vťahovacím mechanizmom.
 • Systém Retro je možné namontovať aj v menších posuvných dverách.

 

Systém Retro2 + Retro 4

Č. výrobku Šírka telesa v mm

Výška
telesa v
mm

Zdvih
v mm

Dĺžka
telesa v mm

Vzdialenosť
pripevňovacích bodov [mm]
Brzdená
hmotnosť [kg]
Voľný chod Pružinový kanál
integrovaný
Piestna tyč Ostatné charakteristiky Typ
E050-10-003 10,4 18,5 50 201 • 192 • 25 áno áno Plast Zaisťovacia páka nízka R 2
E050-10-0251 10,4 18,5 50 201 • 192 • 25 áno áno Plast

Zaisťovacia páka
vysoká

R 2
E050-10-024 10,4 18,5 50 237 • 224 • 25 áno áno Plast Zaisťovacia páka vysoká R 2

 

Valčekové vedenie

   
 
 • Retro sa namontuje na korpuse.Nachádza sa medzi korpusom a zásuvkou.
 • Aktivátor sa namontuje na zásuvke naboku.
 • Pre použitie vo valčekovom vedení je k dispozícii úzky aktivátor.
Zapustené vedenie    
 
 • Retro sa montuje na korpuse. Nachádza sa nad zásuvkou.
 • Aktivátor sa namontuje na zásuvku z čelnej strany.
 • Pre použitie v zapustenom vedení sa používa rovnaký aktivátor ako pri valčekovom vedení.
Vedenie na bočnej stene    
 
 • Retro sa montuje na korpuse. Nachádza sa medzi korpusom a zásuvkou, na dne zásuvky.
 • Aktivátor sa namontuje na dno zásuvky.
 • Pre použitie vo vedení na bočnej stene sú k dispozícii tri aktivátory s rôznymi šírkami, ktoré zaručujú presné prispôsobenie na príslušnú šírku bočnej steny.

 

 

Silento Forte (tlmenie posuvných dverí)

Výhody produktov

 • Systém Soft Close Silento Forte sa skladá z tlmiacej jednotky s integrovaným samovťahovacím mechanizmom.
 • K dispozícii je jednotlivo (v rôznych vyhotoveniach) alebo v súprave s aktivátorom.
 • Silento Forte sa vyznačuje svojou vysokou zaťažiteľnosťou 15 až 50 kg na jednu jednotku.
 • Ústredné silné stránky systému Silento Forte sú v jeho všestranných možnostiach aplikácie a vysokej flexibilite.
 • Pri vývoji sa kládol dôraz hlavne na univerzálne použiteľný systém.

 

Vlastnosti produktu

 • Vzduchové tlmenie
 • Systém Silento Forte je okrem toho vhodný aj na dodatočnú montáž na posuvné dvere, ktoré doposiaľ neboli vybavené tlmiacim a vťahovacím mechanizmom.
 • Systém Silento Forte je možné namontovať aj do väčších zásuviek alebo lekárenských zásuviek.
 • Systém Silento Forte je možné použiť aj vo väčšine bežných posuvných dverí.

 

Č. výrobku Šírka telesa v mm

Výška
telesa v
mm

Zdvih
v mm

Dĺžka
telesa v mm

Vzdialenosť
pripevňovacích bodov [mm]
Brzdená
hmotnosť [kg]
Voľný chod Pružinový kanál
integrovaný
Piestna tyč Ostatné charakteristiky
E110-15-006 16 22,8 110 326 154,5 • 154,2 15 áno áno oceľ Teleso so zápustným otvorom
E110-15-094 16 22,8 110 326 154,5 • 154,2 25 áno áno oceľ Teleso so zápustným otvorom
E110-15-007 16 22,8 110 326 154,5 • 154,2 35 áno áno oceľ Teleso so zápustným otvorom
E110-15-008 16 22,8 110 326 154,5 • 154,2 50 áno áno oceľ Teleso so zápustným otvorom
E110-15-009 16 22,8 110 326 154,5 • 154,2 50 nie áno oceľ Teleso so zápustným otvorom

 

Funkcia    
 
 • Systém Silento Forte sa integruje do koľajničky/na korpuse.
 •  
 • Aktivátor sa pripevní k posuvným dverám
 • Systém Silento Forte sa namontuje na posuvné dvere. Aktivátor sa pripevňuje do koľajničky/na korpuse.
 • Aktivátor na požiadanie