Lineárna technika

Jemné kĺzanie. Od posuvných dverí až po Transrapid.

Lineárna technika je technika pohonu vo svojej najpriamejšej forme – celý systém sa pohybuje jedným smerom. Rozhodujúcim je pritom chod s malým trením a možnosť bezpečne udržať polohu alebo v prípade potreby bezpečne zabrzdiť. Skupina Zimmer Group pre Vás vyvíja špecifické komponenty a systémy v rámci lineárnej techniky.

Zameriavame sa na individuálne požiadavky v oblasti techniky, procesov, inžinieringu a nákladov

Ponuka

Lineárne systémy sa používajú mnohými spôsobmi.

 

Ponúkame Vám pre najrôznejšie lineárne vedenia takmer všetkých výrobcov rozsiahly štandardný program upínacích a brzdiacich prvkov.

Komponenty:viac ako 4 000 štandardizovaných upínacích a brzdiacich prvkov a príslušenstvo pre vedenia profilovanými koľajničkami a hriadeľové vedenia

Systémy:Špeciálne riešenia a systémy pre lineárnu techniku