Výrobná technika

Know-how v sérii:

Ten, kto vyrába zo surovín produkty, kladie veľký dôraz na presnosť a rýchlosť. Na dosiahnutie najvyššej efektivity sú potrebné systémy a komponenty vysokej kvality. Skupina Zimmer Group zodpovedá týmto požiadavkám a ponúka Vám individuálne riešenia na vysokej úrovni. Technika, proces, inžiniering, náklady – na čom záleží najviac?

V každej z týchto oblastí sa flexibilne prispôsobujeme Vašim želaniam.

Flexibilita.Ak Vám ide o to, aby sa Vaše súčiastky vyrábali v rámci technicky a ekonomicky optimalizovanej sériovej výroby, sme tu pre Vás.

Spoliehame sa na dlhoročné skúsenosti a ponúkame Vám široký výrobný sortiment.

Kov, plast alebo elastomér - Vaše sériové súčiastky vyrobíme rýchlo a flexibilne.

Ponuka

Komponenty:Sériové súčiastky z kovu, plastu a elastomérov

Systémy:Vývoj materiálov, procesov a nástrojov, návrh produktu a sériová výroba