Súčiastky z plastu

Automatická výroba v rámci vstrekovania plastov

Sériová výroba plastových súčiastok prebieha u spoločnosti ZIMMER automaticky, vrátane odoberania nástrojov a odkladania.

Tým dosahujeme optimálnu optimalizáciu procesov pre všetky veľké série, ktorá sa odráža vo výsledkoch integrovanej kontroly kvality.

Materiály

Semikryštalické termoplasty, ako sú POM, PE, PP, PA, PBT a PET, amorfné termoplasty, ako ABS, PC, PMMA, PS, SAN a PEEK

Výhody vstrekovania plastov vo firme ZIMMER:

  • Sériová výroba komplexných plastových súčiastok
  • Rôznorodosť materiálov: všetky bežné plasty vrátane plastov zosilnených vláknami alebo čiastočkami látok.
  • Vývoj a poradenstvo pre výrobno-technickú optimalizáciu geometrie.
  • Modifikácia stupňov tvrdosti a sfarbenia.
  • Spracovanie špeciálnych zmesí na zlepšenie chemických, mechanických alebo tepelných vlastností
  • Výroba hybridných dielov napr. obstrekovaním vkladaných dielov
  • Inštalácia, montáž a test funkčnosti
  •