Strojová technika

Od nápadu po najmodernejší produkt.

Strojové koncepcie udávajúce budúce trendy sa zriedka riadia podľa určených štandardov – rodia sa z inovačných myšlienok. Pri prenose týchto myšlienok do finálnej koncepcie stroja je výzva na strane systémového partnera. Skupina Zimmer Group Vám ponúka presne to: sofistikované riešenia a inovačné detaily na najvyššej technickej úrovni – tak pre komponenty, ako aj komplexné systémy s individuálnym prispôsobením. Predstavte nám Vaše požiadavky, my nájdeme riešenie. A to ďaleko nad rámec čistého inžinieringu.

Ako partner Vás radi sprevádzame celým procesom, od samotného nápadu až po prevzatie stroja.

VŔTACIA HLAVA

NANOVO PREMYSLENÉ PRESNÉ OBRÁBANIE

Viacosové obrábanie neplatí približne ako elitné odvetvie obrábania. Komplexnosť spracovania si vyžaduje vysokú kompetenciu použitých technológií. Výhody sú však napohľad jasné: Aj komplexné obrobky sa dajú vyrábať s maximálnou kvalitou povrchu s presnými rozmermi a tvarom v jednom upnutí. Z toho vyplýva vysoká efektivita vďaka zníženiu procesných krokov a zvýšená flexibilita vďaka eliminácii časov prípravy konvenčných systémov. Okrem štandardných systémov vyvíjame aj špeciálne zákaznícke riešenia. Na základe vašich individuálnych požiadaviek tak vznikajú systémy vhodné skoro pre všetky požadované prípady použitia.

 

 

SHUTTLE

MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA A FLEXIBILITA

Jednotlivé moduly sa pohybujú s veľmi vysokou dynamikou a presnosťou po definovanej dráhe jazdnej dráhe. Toto uskutočňuje vysoko presný mechanický pohyb pomocou lineárneho vedenia v kombinácii s pohonom ozubenou tyčou. Prenos zbernicových signálov, resp. elektrickej energie sa uskutočňuje cez skryté trecie kontakty. V závislosti od požadovaného profilu sa môže spojiť jeden alebo viaceré shuttle v rámci jednej prepravnej úlohy sebestačne alebo elektronicky, synchrónne na ľubovoľne dlhej jazdnej dráhe s rýchlosťami 0 – 2 m/s a presnosťou polohovania 0,05 mm. Maximálne naloženie jednotlivých modulov je 100 kg. ­Kontinuálny obeh modulov po jazdnej dráhe sa dosahuje pomocou zmeny smeru jazdy vďaka vysokovýkonnému meniču.
 

ZIMMER GROUP MODULÁRNY PREPRAVNÝ SYSTÉM

Skupina ­Zimmer ­Group vyvinula skoro úplne novú a vysoko inovatívnu kategóriu automatizačných komponentov. Pri modulárnom prepravnom systéme ide o modulárne skonštruovaný, plne zosieťovaný a ľubovoľne škálovateľný systém prepravných jednotiek pre najrozličnejšie profily použitia v oblasti automatizácie a združenej výroby.

 

 

UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD SPN

Najvyššia opakovacia presnosť a precíznosť

►Systém upínania cez nulový bod spoločnosti Zimmer vytvára vďaka svojej pokročilej konštrukcii opakovaciu presnosť 0,005 mm. Systém ponúka vďaka veľkým silám vťahovania a konzekventnému použitiu tvrdenej ocele vysoko precízny a odolný základ, ktorý stabilizuje krehké komponenty so sklonom k výkyvom v rámci procesu spracovania.

►Upínací systém cez nulový bod eliminuje chyby pri frézovaní, sústružení, drôtovaní, hĺbení, plochom a okrúhlom brúsení, vŕtaní, laserových úpravách a vymeriavaní. Aj bezúdržbová konštrukcia prispieva k významnej bezpečnosti procesov.
 

KONFIGURÁCIA

Na umožnenie optimálneho odvodu síl upínaného zariadenia odporúčame usporiadanie čapov ako na obrázku. Toto usporiadanie umožňuje kompenzáciu chýb geometrie, ktoré vznikli toleranciami vo výrobe alebo tepelnou rozťažnosťou:


Konfigurácia s upínacím systémom cez nulový bod

Strediaci čap vezme polohu do všetkých 3 smerov karteziánskej sústavy
súradníc X, Y a Z. Tvorí teda nulový bod fixovaného prípravku.
Konfigurácia s dvoma upínacími systémami cez nulový bod

Nožový čap dokáže v jednom smere kompenzovať zmenu dĺžky, zatiaľ čo do
oboch ostatných smerov pohlcuje sily. Musíte ho umiestniť tak, aby dokázal
podoprieť momenty okolo strediaceho čapu v smere Z.

Konfigurácia so štyrmi upínacími systémami cez nulový bod

Vťahovací čap dokáže v smere Z pohlcovať sily. Kompenzuje zmeny dĺžok v smere X a Y.

VÝHODY VÝROBKU
 

►Patentovaný piest uzáveru

►Nehrdzavejúci
Časti telesa sú vyrobené z ušľachtilej ocele – kontaktné časti sú tvrdené a tým bez opotrebovania

►Integrovaná poistka proti pootočeniu, sériovo
Na unesenie krútiaceho momentu okolo osi čapu možno integrovať unášací kolík, ktorý sa podopiera v upínacom module.

►Zjednodušené zavádzanie upínacích čapov vďaka optimalizovanej kónickej zavádzacej šikmine
Zabráni sa skríženiu
Čap sa vystredí aj v šikmej polohe

►Integrované čistenie čelných plôch pri modeloch s kontrolou uloženia
 

PRÍKLADY POUŽITIA

 

UPÍNACÍ SYSTÉM PRE VSTREKOVACIE STROJE


►Krátke časy prípravy stroja vďaka výrazne skrátenému procesu prípravy
►Zrýchlený proces upínania oproti konvenčným upínacím metódam
►Úspory na nástroji (strediaci krúžok/platňa tepelnej izolácie)
►Cenovo výhodnejšie riešenie ako porovnateľné konkurenčné systémy
►Je možné použitie platní tepelnej izolácie a hliníkových nástrojov
►Nízka výška výmenného zariadenia: 30 mm, resp. 36 mm s platňami tepelnej izolácie
►Existujúce nástroje sa dajú jednoducho prestaviť
►Bezpečný a presný proces výmeny a jednoduché uloženie nástrojov

 

MINIMÁLNY ČAS PRÍPRAVY STROJOV – MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA

V moderných výrobných procesoch zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu faktory ako účinnosť a flexibilita. To znamená pre podniky so vstrekovacou výrobou neustálu výzvu, keď chcú splniť požiadavky na čoraz menšie výrobné dávky, čoraz menšie skladové zásoby a časovo presné dodávky tovaru. Významným faktorom je v takýchto flexibilných výrobných procesoch minimalizácia nákladov na prípravu stroja, a tým aj značná úspora času v procese prestavby, čím sa ešte viac zvyšuje produktivita a tvorba hodnôt v zabezpečenom procese.

MOTOROVÉ VRETENÁ

1.
Ako kľúčové komponenty zaručujú v obrábacích centrách, obrábacích strojoch a použitiach End-of-Arm optimálnu tvorbu hodnôt vďaka najvyššej presnosti, produktivite, disponibilite a dlhej životnosti. Sú tak rozhodujúce pre výkonnosť stroja a kvalitu obrábaných obrobkov. Kompaktné a výkonovo stále motorové balíky s vysoko presnými uloženiami sú predpokladom pre vysoké otáčky a excelentné hodnoty otáčania bez obvodového hádzania. Portfólio skupiny ­Zimmer ­Group zahŕňa tak vzduchom a kvapalinou chladené motorové vretená na spracovanie dreva, hliníka a plastu, ako ja kvapalinou chladené motorové vretená na obrábanie kovov. Vretená sa vyznačujú extrémne vysokou spoľahlivosťou, vysokou výkonovou stálosťou a širokou kompatibilitou.

2.
Pri početných automatizačných úlohách je potrebné otáčať obrobok alebo nástroj do pozície. Požiadavky na osi C sú rôznorodé: Stredobodom sú tu rýchly, precízny pohyb, rovnomerných chod, vysoká opakovacia presnosť, presné ­tlmenie koncových polôh a nízka potreba údržby.

3.
Rozhranie nástroja na vysokofrekvenčných vretenách kompatibilné so všetkými bežnými trhovými štandardmi, napr. HSK F63, HSK C32 alebo Solidfix S3.