HRC pre univerzálne roboty

ČLOVEK, ROBOT!

Spolupráca človeka s robotom otvára nové možnosti pre efektívnu, flexibilnú a optimalizovanú výrobu. Je potrebné zohľadňovať požiadavky trhu, ako napr. neustále stúpajúcu individualizáciu, ale pri kratších životných cykloch produktu. Práve preto môže spolupráca medzi človekom a robotom vytvárať ďalekosiahly potenciál. Obidva zdroje optimálne využívajú svoje jedinečné možnosti vytvárania nových pracovísk budúcnosti. Chápadlá Zimmer pritom predstavujú prepojenie medzi obrobkom a robotom.
 

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Pre univerzálne roboty je, samozrejme, k dispozícii nielen jeden z najlepších chápadiel HRC na svete, ale aj rozsiahly modulárny systém špeciálne prispôsobený vášmu modelu. Tento poskytuje široký výber chápadiel a manipulačných komponentov so zodpovedajúcim príslušenstvom, a preto nemusíte rozmýšľať nad kompatibilitou a integráciou. V tomto modulárnom systéme sú, samozrejme, aj komponenty HRC a Industrie 4.0, ktoré sú kompatibilné s vašim robotom. Tieto komponenty vám poskytnú množstvo nových výhod: Jednoduchá inštalácia, jednoduché programovanie, jednoduchá obsluha, rozšírená diagnostika, preventívna údržba a možnosť výmeny počas bežnej prevádzky.

 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Obsluha komponentov Industrie 4.0 skupiny Zimmer Group je
rovnako jednoduchá a flexibilná, ako je ich inštalácia. Čo doteraz
primárne platilo pre priemyselné riadiace systémy, je teraz možné
aj v robotoch. Ovládanie je pritom kompletne integrované do
riadiaceho systému robota, vďaka čomu je možné komponenty
Zimmer Group pomocou ovládacieho panela robota manuálne
nastaviť a integrovať do chodu programu robota. Externé riadenie
PLC nie je na to potrebné. Špecialisti zo spoločnosti Universal
Robots sa pritom orientujú na už známe HMI spoločnosti Zimmer,
aby pre používateľa vytvorili jednotné intuitívne používateľské
rozhranie. Používateľ môže pomocou tohto presného komplexného
systému ovládať celé portfólio chápadiel IO link skupiny Zimmer
Group a využívať pneumatické, elektrické, servoelektrické, ako aj
digitálne komponenty skupiny Zimmer Group s inovatívnymi robotmi
od spoločnosti Universal Robots.


 

ZIMMER EASY-TO-USE-PACKAGE A PRÍSLUŠENSTVO

ZAHRNUTÝ MAXIMÁLNY VÝKON

Kombinácia komponentov Zimmer Group,
Easy-to-Use-Package spoločnosti Zimmer
a robotov UR umožňuje najjednoduchšiu
integráciu, ako aj intuitívnu prevádzku.
Zahrnutý maximálny výkon!

Zimmer Easy-To-Use-Package pre UR1

Číslo dielu Výrobok Popis
ZUB068713 IO link master IO link master
Pripojovací kábel M8 4pol 5 m Kábel pre napäťové napájanie mastera
Kábel pre napäťové napájanie mastera Komunikačný kábel medzi robotom a masterom RJ 45
Softvér HMI pre UR robot


Potrebné príslušenstvo

Číslo dielu Výrobok Popis HRC-01³ HRC-03³
 
HRC-04³
 
HRC-05³
 
KAG500 Pripojovací kábel M8 3pol 5m Kábel STO (Safe Torque Off)
       
KAG500IL Spojovací kábel M12 5pol 5m Spojenie medzi chápadlom a adaptérom Y
B12-Y-5IL Adaptér Y Rozdelenie medzi dátami a napájaním
KAG500-02 Pripojovací kábel (Y to Power) Pripojovací kábel k sieťovému prístroju
CELE01442 Sieťový prístroj ² Sieťový prístroj k zdroju napätia (24V/10A)


Voliteľné príslušenstvo

Číslo dielu Výrobok Popis HRC-01 / HRC-02 / HRC-03 / HRC-04
ZUB000009 Energetický reťazec UR3 Energetický reťazec pre robot typu UR3
ZUB000010 Energetický reťazec UR5 Energetický reťazec pre robot typu UR5
ZUB000011 Energetický reťazec UR10 Energetický reťazec pre robot typu UR10

¹ Easy-To-Use-Package je pre robot potrebný jeden krát a umožňuje prevádzku až 4 rôznych chápadiel IO-Link.
² Sieťový prístroj dodáva 10A (15A peak). Vezmite na vedomie odber prúdu pre danú sériu chápadiel.
³ Pre každé chápadlo sú potrebné tieto doplnky. Energetické reťazce sú pritom voliteľné.

KOMPONENTY HRC

Obj. č. HRC-03-072844
HRC-05-072836
HRC-04-072810
Dizajn 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO 2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO
Charakter HRC KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE
Prevádzkový režim ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 10 37,5° 6
Uchopovacia sila podľa
normy ISO/TS 15066 [N]
< 140 < 140 < 140
Uchopovacia sila zavrieť
(nastaviteľný) max. [N]
190 85 130
Uchopovacia sila otvoriť
(nastaviteľný) max. [N]
190    
Doba zatvárania / Doba otvárania [s] 0,19 0,02 / 0,04 0,02 / 0,04
Hmotnosť [kg] 0,68 0,82 0,76
Trieda IP 40 40 40
Bezúdržbovosť max. 10 mil. cyklov 10 mil. cyklov 10 mil. cyklov
PDF DOKUMENT NA STIAHNUTIE NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE

 

Obj. č. HRC-01-072802 *
HRC-01-072824 **
HRC-01-072819 *
HRC-01-072830 **
HRC-03-072844
HRC-04-072810
HRC-05-072836
Dizajn 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO 2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ
CHÁPADLO
2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ
CHÁPADLÁ
Charakter HRC KOOPERATÍVNE KOOPERATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE
Prevádzkový režim ELEKTRICKY ELEKTRICKY ELEKTRICKY ELEKTRICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 60 60 60 60 10 6 37,5°
Uchopovacia sila podľa normy ISO/TS 15066 [N] < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140
Uchopovacia sila min. [N] 100 100          
Uchopovacia sila max. [N] 650 650 120 120 190 130 85
Hmotnosť [kg] 1,6 1,6 1,8 1,8 0,68 0,76 0,82
Trieda IP 40 40 40 40 40 40 40
Bezúdržbovosť max. 5 mil. cyklov 5 mil. cyklov 5 mil. cyklov 5 mil. cyklov 10 mil. cyklov 10 mil. cyklov 10 mil. cyklov
PDF DATENBLATT NA STIAHNUTIE NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE NA STIAHNUTIE NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE

*  vhodné pre UR5
** vhodné pre UR10

KONVENČNÉ KOMPONENTY

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

   

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

Obj. č. GPP5000 GEP2000

GEP5000

GPP5000IL

Prevádzkový režim PNEUMATICKY ELEKTRICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 2 - 45 10 - 16 6 - 10 3 - 10
Uchopovacia sila [N] 140 - 26950 50 - 500 540 - 1520 330 - 2890
Trieda IP 64/67 40 64 64
Hmotnosť [kg] 0,08 - 50 0,31 - 0,9 0,79 - 1,66 0,45 - 1,45
  Viac informácií Viac informácií Viac informácií Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO S VEĽKÝM ZDVIHOM

Obj. č. GH6000 GEH6000IL

Prevádzkový režim PNEUMATICKY ELEKTRICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 20 - 200 bis zu 80
Uchopovacia sila [N] 120 - 3400 100 - 2400
Trieda IP 40 54
Hmotnosť [kg] 0,3 - 22,7 0,7 - 2,6
  Viac informácií Viac informácií

 

3-ČEĽUSŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

Obj. č. GPD5000 GED5000

GPD5000IL

 

Prevádzkový režim PNEUMATICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ  
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 2 - 45 6 - 10 3 - 10  
Uchopovacia sila [N] 310 - 72500 540 - 1520 740 - 7160  
Trieda IP 64/67 64 64  
Hmotnosť [kg] 0,14 - 99,9 1,09 - 2,33 0,75 - 2,5  
  Viac informácií Viac informácií Viac informácií  

 

2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

Obj. č. GPW5000

 

Prevádzkový režim PNEUMATICKY  
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] +15° / -2°  
Uchopovacia sila [N] 1450 - 14500  
Trieda IP 64  
Hmotnosť [kg] 0,9 - 12,1  
  Viac informácií  

 

PRIPOJENIE CEZ MCS

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

Obj. č. GPP1000 MGP800
Prevádzkový režim PNEUMATICKY PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 4 - 16 1 - 12
Uchopovacia sila [N] 100 6 - 400
Trieda IP 30 40
Hmotnosť [kg] 0,16 - 0,20 0,008 - 0,46
  Viac informácií Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO S VEĽKÝM ZDVIHOM

Obj. č. GH6000
Prevádzkový režim PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 20 - 200
Uchopovacia sila [N] 120 - 3400
Trieda IP 40
Hmotnosť [kg] 0,3 - 22,7
  Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

Obj. č. GZ1000 MGW800
Prevádzkový režim PNEUMATICKY PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 8° - 11° 37,5°
Uchopovacia sila [N] 62 - 315 5 - 325
Trieda IP 30 30
Hmotnosť [kg] 0,015 - 0,125 0,01 - 0,45
  Viac informácií Viac informácií

 

CHÁPADLÁ PRE ŠPECIÁLNE ÚLOHY

Obj. č. LG1000 HM1000 ZK1000
Dizajn VNÚTORNÉ CHÁPADLO MAGNETICKÉ CHÁPADLO STRIHACIE KLIEŠTE
Celkový zdvih v Ø 2,5 - 3,5 Max. priľnavá sila: 27N - 450N Zdvih na čeľusť chápadla: 4,25° - 13°
Min. priemer uchopenia 8 - 15 - Uchopovací moment pri zatváraní: 14Nm - 400Nm
Max. priemer uchopenia 10,5 - 18,5 - -
Hmotnosť 0,028 - 0,041 0,06kg - 2,2kg 0,08kg - 0,67kg
  Viac informácií Viac informácií Viac informácií

 

MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

 

Modulárnym stavebnicovým systémom MCS sa môže bez veľkých
konštrukčných zásahov vytvoriť riešenie, špecifi cké pre obrobok.
To je umožnené vzájomne zosúladenými kompo-nentmi.
V portfóliu produktov sa preto taktiež nachádzajú profi ly,
vyrov-návacie elementy, upínadlá prísaviek ako aj prsty chápadla,
ktoré počas prepravy zabezpečujú pevné uchopenie obrobku.
Kompletný prehľad všetkých komponentov MCS nájdete
v našom katalógu „Manipulačná technika 3“

PRÍKLADY PRIPOJENIA

                 
 

PRÍKLAD PRIPOJENIA
SÉRIA GPP1000

 

UR ROBOT UR3 / UR5 / UR10                                                         
1 Platňa adaptéra APR000002
2 MCS profil
3 Platňa adaptéra APR000006
4 Séria GPP1000
                 
 PRÍKLAD PRIPOJENIA
SÉRIA MGP800 a MGW800

 

UR ROBOT UR3 / UR5 / UR10                                                         
1 Platňa adaptéra APR000002
2 MCS profil
3 MCS zverný diel SO-23120022
4 Platňa adaptéra APR000004/APR000005
5 Séria MGP800 a MGW800

                 
 


PRÍKLAD PRIPOJENIA
SÉRIA GEH6000IL/GH6000

 

UR ROBOT UR3 / UR5 / UR10                                                         
1 Platňa adaptéra APR000002
2 MCS profil
3 MCS krížový zverný diel
4 MCS profil
5 Séria GEH6000IL/GH6000