HRC pre roboty YASKAWA

ČLOVEK, ROBOT!

Spolupráca človeka s robotom otvára nové možnosti pre efektívnu, flexibilnú a optimalizovanú výrobu. Je potrebné zohľadňovať požiadavky trhu, ako napr. neustále stúpajúcu individualizáciu, ale pri kratších životných cykloch produktu. Práve preto môže spolupráca medzi človekom a robotom vytvárať ďalekosiahly potenciál. Obidva zdroje optimálne využívajú svoje jedinečné možnosti vytvárania nových pracovísk budúcnosti. Chápadlá Zimmer pritom predstavujú prepojenie medzi obrobkom a robotom.

Chápadlá Zimmer spĺňajú požiadavky zásad ochrany podľa ISO/ TS 15066, vrátane zaisťovacích čeľustí, ktoré sú patentované a certifikované v zmysle spolkových zákonov. Mechanická samozvernosť uchopovacích čeľustí zaisťuje bezpečnosť aj pri núdzovom vypnutí alebo pri výpadku elektrického prúdu. Integrované monitorovanie stavu prostredníctvom rotujúceho LED ukazovateľa umožňuje jednoduché kontrolovanie stavu. Procesné a servisné dáta sa môžu obojsmerne vymieňať medzi chápadlom a nadradeným riadením a program dotvárajú voliteľné prepojenia na Human Machine Interfaces HMI, ktoré sú pre robot špecifické.

 

HMI – HUMAN MACHINE INTERFACE

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Obsluha komponentov Industrie 4.0 skupiny Zimmer Group je tak
jednoduchá a fl exibilná ako ich inštalácia. Čo doteraz primárne
platilo pre priemyselné riadiace systémy, je teraz možné aj v  robotoch.

Ovládanie je pritom kompletne integrované do riadiaceho systému
robota, vďaka čomu je možné komponenty Zimmer Group pomo- cou
ovládacieho panela robota manuálne nastaviť a integrovať do chodu
programu robota. Externé riadenie PLC nie je na to potrebné.
Špecialisti zo spoločnosti Yaskawa sa pritom orientujú na už známe
HMI spoločnosti Zimmer, aby pre používateľa vytvorili jednotné
intuitívne používateľské rozhranie.

Používateľ môže pomocou tohto presného komplexného systému
ovládať celé portfólio chápadla IO linku skupiny Zimmer Group a 
využívať pneumatické, elektrické, servoelektrické, ako aj digitálne
komponenty spoločnosti Zimmer Group s inovatívnymi robotmi
MOTOMAN od spoločnosti YASKAWA.
 

PRETOŽE JE TO JEDNODUCHO LEPŠIE

Táto integrácia umožní používateľovi maximálnu fl exibilitu a 
nenáročnú úpravu, uloženie a obnovenie parametrov zariadenia
pri vytváraní nových špecifi ckých používateľských profi lov podľa aplikácie.

Systém Zimmer-HMI navyše podporuje diagnostiku (condition monitoring),
resp. preventívnu údržbu (predictive maintenance) komponentov.
Komponenty spoločnosti Zimmer Group tak každému používateľovi
umožňujú kompletnú implementáciu a uvedenie do prevádzky v 
priebehu niekoľkých minút. Spolu-práca robota a manipulačných
komponentov sa tým výrazne zjednoduší.

 

 

KOMPONENTY HRC

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

Obj. č.

HRC-01-072797

HRC-01-072794

HRC-03-080663

HRC-04-080644

Charakter HRC KOOPERATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE KOLABORATÍVNE
Prevádzkový režim ELEKTRICKY ELEKTRICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 60 60 10 6
Uchopovacia sila [N] 950 < 140 < 140 < 140
Hmotnosť [kg] 1,8 2,0 0,68 0,76
Trieda IP 40 40 40 40
Bezúdržbovosť max. 5 mil. cyklov 5 mil. cyklov 10 mil. cyklov 10 mil. cyklov

PDF DATENBLATT

NA STIAHNUTIE NA STIAHNUTIE NA STIAHNUTIE

NA STIAHNUTIE

 

2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

Obj. č.

HRC-05-080659

Charakter HRC KOLABORATÍVNE
Prevádzkový režim PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 37,5°
Uchopovacia sila [N] < 140
Hmotnosť [kg] 0,82
Trieda IP 40
Bezúdržbovosť max. 10 mil. cyklov
PDF DATENBLATT NA STIAHNUTIE

KONVENČNÉ KOMPONENTY

PRÍRUBA ROBOTA

Na mechanické pripojenie následných nástrojov. Energia pre komponenty namontované na prírube robota je privádzaná interne alebo externe v závislosti od typu robota. Takto je možné odovzdávať ďalej riadiace signály, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.


PLATŇA ADAPTÉRA PRÍRUBY ROBOTA – MULTIFUNKČNÁ PLOCHA

Platňa adaptéra medzi špecifi ckou prírubou robota a rozstupovou kružnicou ISO


MULTIFUNKČNÁ PLOCHA

Multifunkčné komponenty s rozstupovou kružnicou ISO na výmenu, vyrovnávanie, ochranu a realizáciu. Pre menič nástrojov sú navyše dostupné energetické elementy na prenos signálov a médií.

PLATŇA ADAPTÉRA MULTIFUNKČNEJ PLOCHY – AUTOMATIZAČNÉ KOMPONENTY

Platňa adaptéra medzi rozstupovou kružnicou ISO a automatizačnými komponentmi.
 

AUTOMATIZAČNÉ KOMPONENTY

Rôzne podoby automatizačných komponentov.

MOŽNOSTI KOMBINÁCIE

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

Obj. č.

GPP1000
 

GEP2000

GPP5000

 

GEP5000

GPP5000IL
Počet konštrukčných veľkostí 1 3 11 3 3
Prevádzkový režim PNEUMATICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 4 - 16 10 - 16 2 - 45 6 - 10 3 - 10
Uchopovacia sila [N] 100 50 - 500 140 - 26950 540 - 1520 330 - 2890
Hmotnosť [kg] 0,16 - 0,20 0,31 - 0,9 0,08 - 50 0,79 - 1,66 0,45 - 1,45
Trieda IP 30 40 64/67 64 64
Bezúdržbovosť [max] 2 mil. cyklov 10 mil. cyklov 30 mil. cyklov 30 mil. cyklov 30 mil. cyklov

 

Viac informácií Viac informácií Viac informácií

Viac informácií

Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO S VEĽKÝM ZDVIHOM


 
Obj. č. GEH6000IL

Počet konštrukčných veľkostí 2
Prevádzkový režim ELEKTRICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] bis zu 80
Uchopovacia sila [N] 100 - 2400
Hmotnosť [kg] 0,7 - 2,6
Trieda IP 54
Bezúdržbovosť [max] 5 mil. cyklov

 

Viac informácií

 

3-ČEĽUSŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

Obj. č.

GPD5000
 

GED5000

GPD5000IL

Počet konštrukčných veľkostí 11 3 3
Prevádzkový režim PNEUMATICKY ELEKTRICKY PNEUMATICKY INTELIGENTNÉ
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 2 - 45 6 - 10 3 - 10
Uchopovacia sila [N] 310 - 72500 540 - 1520 740 - 7160
Hmotnosť [kg] 0,14 - 99,9 1,09 - 2,33 0,75 - 2,5
Trieda IP 64/67 64 64
Bezúdržbovosť [max] 30 mil. cyklov 30 mil. cyklov 30 mil. cyklov

 

Viac informácií Viac informácií Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

Obj. č. GPW5000
Počet konštrukčných veľkostí 3
Prevádzkový režim PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] +15° / -2°
Uchopovacia sila [N] 1450 - 14500
Hmotnosť [kg] 0,9 - 12,1
Trieda IP 64
Bezúdržbovosť [max] 30 mil. cyklov

 

Viac informácií

PRIPOJENIE CEZ MCS

MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

Modulárnym stavebnicovým systémom MCS sa môže bez veľkých konštrukčných zásahov vytvoriť riešenie, špecifi cké pre obrobok. To je umožnené vzájomne zosúladenými komponentmi.
V portfóliu produktov sa preto taktiež nachádzajú profi ly, vyrovná-vacie elementy, upínadlá prísaviek ako aj prsty chápadla, ktoré počas prepravy zabezpečujú pevné uchopenie obrobku.
Kompletný prehľad všetkých komponentov MCS nájdete v našom katalógu „Manipulačná technika 3“

 

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

Obj. č.

GPP1000

MGP800
Počet konštrukčných veľkostí 1 8
Prevádzkový režim PNEUMATICKY PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 4 - 16 1 - 12
Uchopovacia sila [N] 100 6 - 400
Hmotnosť [kg] 0,16 - 0,20 0,008 - 0,46
Trieda IP 30 40
Bezúdržbovosť [max] 2 mil. cyklov 10 mil. cyklov

 

Viac informácií Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO S VEĽKÝM ZDVIHOM

Obj. č.

GH6000

Počet konštrukčných veľkostí 5
Prevádzkový režim PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 20 - 200
Uchopovacia sila [N] 120 - 3400
Hmotnosť [kg] 0,3 - 22,7
Trieda IP 40
Bezúdržbovosť [max] 10 mil. cyklov

 

Viac informácií

 

2-ČEĽUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

Obj. č.

GZ1000

MGW800
Počet konštrukčných veľkostí 3 8
Prevádzkový režim PNEUMATICKY PNEUMATICKY
Zdvih na čeľusť chápadla [mm] 8° - 11°

37,5°

Uchopovacia sila [N] 62 - 315 5 - 325
Hmotnosť [kg] 0,015 - 0,125 0,01 - 0,45
Trieda IP 30 30
Bezúdržbovosť [max] 10 mil. cyklov 10 mil. cyklov

 

Viac informácií Viac informácií

 

CHÁPADLÁ PRE ŠPECIÁLNE ÚLOHY

Obj. č.

LG1000

HM1000 ZK1000
Článok VNÚTORNÉ CHÁPADLO MAGNETICKÉ CHÁPADLO STRIHACIE KLIEŠTE
Zdvih na čeľusť chápadla - - 4,25° -13°
Celkový zdvih v Ø 2,5 mm - 3,5 mm - -
Min. priemer uchopenia 8 mm - 15 mm - -
Max. priemer uchopenia 10,5 mm - 18,5 mm - -
Uchopovací moment pri zatváraní - - 14 Nm - 400 Nm
Max klzná sila 53 N - 58  N - -
Hmotnosť 0,028 kg - 0,041 kg 0,06 kg - 2,2 kg 0,08 kg - 0,67 kg
Max. priľnavá sila - 27 N - 450 N -

 

Viac informácií Viac informácií Viac informácií

 

PRÍKLADY PRIPOJENIA

                 
 

PRÍKLAD PRIPOJENIA
SÉRIA GPP1000

 

ROBOT YASKAWA GP7 / GP8 / GP12
Platňa adaptéra APR000007                                                        
1 Platňa adaptéra APR000002
2 MCS profil
3 Platňa adaptéra APR000006
4 Série GPP1000


 
                 
 PRÍKLAD PRIPOJENIA
SÉRIA MGP800 a MGW800

 

ROBOT YASKAWA GP7 / GP8 / GP12
Platňa adaptéra APR000007                                                        
1 Platňa adaptéra APR000002
2 MCS profil
3 MCS zverný diel SO-23120022
4 Platňa adaptéra APR000004/APR000005
5 Série MGP800 a MGW800

                 
 


PRÍKLAD PRIPOJENIA
SÉRIA GEH6000IL/GH6000

 

ROBOT YASKAWA GP7 / GP8 / GP12
Platňa adaptéra APR000007                                                          
1 Platňa adaptéra APR000002
2 MCS profil
3 MCS krížový zverný diel
4 MCS profil
5 Série GEH6000IL/GH6000