AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Naše systémové riešenia už desaťročia používajú všetci veľkí výrobcovia automobilov. Do nášho portfólia patria predovšetkým uchopovacie a manipulačné riešenia pre všetky oblasti hnacieho mechanizmu, napríklad pre vačkové a kľukové hriadele, bloky a hlavy valcov, prevodovky a diely podvozka, ako aj pre pneumatiky, kolesá a ráfiky. Systémová technika spoločnosti Zimmer ponúka aj riešenia pre výrobu elektromobilov, napr. pre manipulačné a montážne úlohy pri plnoautomatickej výrobe článkov batérií a batériových balíkov.