ELEKTRONIKA

Elektronické odvetvie sa vyznačuje najvyšším tlakom na znižovanie nákladov a veľmi krátkymi životnými cyklami výrobkov. Samozrejmosťou sú tu najkratšie doby taktov a výrobné zariadenia s najvyššou dostupnosťou a tvoria kľúč k podnikateľskému úspechu. Či pri výrobe mobilných telefónov, montáži výkonovej elektroniky, pri elektrifikácii hnacieho mechanizmu alebo pri individuálnom konštruovaní zariadení: Zimmer Group vás podporí kompetentným inžinierstvom a vysoko modernou výrobou.