ODLIEVANIE

V zlievarňach panujú extrémne požiadavky na použité komponenty. Musia odolávať vysokým teplotám, abrazívnemu prachu, agresívnym médiám a zaťaženiu v dôsledku samotných obrábacích procesov. Zimmer Group disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v týchto oblastiach. Od manipulácie s filigránskymi pieskovými jadrami až po odber vzoriek z rozpálenej vysokej pece – naše systémy dosahujú najvyššie výkony a zvládajú všetky výzvy pri automatizovaných procesoch zlievarenského a kovospracujúceho priemyslu.