PLAST

Priemysel plastov sa vyznačuje krátkymi životnými cyklami výrobkov. Komponenty špecifické pre obrobky sa preto musia v čo najkratšom čase amortizovať, aby sa dali použiť ešte aj na nasledujúci modelový rad. Na tento účel vám dodáme komponenty ako odoberacie chápadlá, vkladacie chápadlá, externé prívody a rozjednocovače, ktoré sa používajú na vstrekovacích strojoch a strojoch na tepelné tvarovanie. Do našich riešení pritom integrujeme aj ďalšie funkcie, ako napríklad popisy, kontrolné kroky alebo úlohy balenia.