Technológie / komponenty a systémy

Čo vám skupina Zimmer Group ponúka? Predovšetkým viac ako 30 rokov skúseností. Okrem toho túžbu neustále vylepšovať technológie a komponenty a prinášať nové inovácie. A v neposlednom rade dôslednú orientáciu na zákazníka na všetkých úrovniach. Pre všetky odvetvia. Všade vo svete. Preniknite do detailov.

  • Rad EB5000

    Séria EB5000

    • Ušetrite čas a náklady vďaka jednoduchej úprave uchopovacej čeľuste na rôzne obrobky
    Rad EB5000