Technológie / komponenty a systémy

Čo vám skupina Zimmer Group ponúka? Predovšetkým viac ako 30 rokov skúseností. Okrem toho túžbu neustále vylepšovať technológie a komponenty a prinášať nové inovácie. A v neposlednom rade dôslednú orientáciu na zákazníka na všetkých úrovniach. Pre všetky odvetvia. Všade vo svete. Preniknite do detailov.

 • Rad VEE9200

  Rad VEE9200

  • Integrované snímanie polohy
  • Technológia chrániaca zdroje zameraná na budúcnosť
  • rýchla doba taktu umožňuje vysokú výrobnú kapacitu
  Rad VEE9200